Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 14.06.2022. Viimeisin muutos 16.07.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Nectarine Clothing Oy  (Y-tunnus 0720865-6)

Iso Roobertinkatu 8, 00120 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuoja

c/o Nectarine Clothing Oy, Iso Roobertinkatu

0012 Helsinki

nectarine@nectarine.fi

3. Rekisterin nimi

Nectarine.fi uutiskirjetilaajarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme rekisteriä nectarine.fi asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin. Rekisteriin liitetään kaikki uutiskirjetilaajalistalle liittyneet ja fyysisessä myymälässä suoramarkkinointiluvan antaneet asiakkaat.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen lähde

Olemme saaneet tiedot sinulta itseltäsi kun olet liittynyt uutiskirjetilaajaksi joko nettisivuillamme tai fyysisessä myymälässä.

Asiakkaasta on tallennettu perustiedot, kuten asiakkaan etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite.

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Sähköisen uutiskirjepalvelumme tuottaja (Liana Technologies) sijaitsee Suomessa. Tämän takia tietojasi ei siirry Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

11. Tiedon päivittäminen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat, tarpeettomat, virheelliset ja vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Kielto -oikeus

Sinulla on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilaus. Voit itse kieltää tietojesi käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja suoramarkkinointiin perumalla itse uutiskirjeen sähköpostissa olevasta linkistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti meille yllä olevaan osoitteeseen. Säilytämme peuruutuksen tai suoramarkkinointikiellon jälkeen tiedon markkinointikiellosta.